skip to Main Content

 

Vuonna 2011 voimaan tulleen lakimuutokseen perustuen pelastussuunnitelma on laadittava kaikkiin asunto-osakeyhtiöihin, joissa on vähintään kolme asuntoa. Pelastussuunnitelma on laadittava jokaisen rakennuksen erityispiirteet huomioiden. Mikäli kiinteistöön kuuluu useampia rakennuksia on harkittava, tarvitaanko jokaisen rakennukseen oma pelastussuunnitelma. Vastuu pelastussuunnitelmasta kiinteistön hallituksella.

Pelastussuunnitelman tarkoitus:

  •  kartoittaa kiinteistön riskit ja laatia suunnitelma miten varautua näihin
  • varautua mahdollisiin onettomuustilanteisiin ja luoda toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalle
  • ehkäistä tapaturmia ja ohjeistaa kiinteistössä toimivia näiden ehkäisemiseksi
  • kartoittaa kiinteistön tarpeet ensisammutus- ja muun palokaluston osalta sekä pitää kalusto käyttövalmiina

Helpoin tapa hallituksella on tehdä pelastussuunnitelma alan ammattilaisen kanssa yhdessä, jolloin aikaa ei mene hukkaan ja pelastussuunitelma on vaatimusten mukainen.

Jos sinulla on kysyttävää pelastastusuunnitelmasta tai tarvitset pelastussuunnitelman omaan kiinteistöösi,  ole meihin yhteydessä. Teemme teille pelastussuunnitelman sekä päivitämme sen vuosittain tarpeen vaatiessa.

Huolehdimme myös pelastussuunitelmasta osana taloyhteiöiden kokonaispalvaturvallisuutta. Tällöin myös päivityksen tulevan hoidettua automaattisesti.

Back To Top