skip to Main Content

Turvanasi alkusammutuskoulutus AS1

 

Vältä tulipaloista aiheutuvat vaaratilanteet ja omaisuusvahingot! Hanki tiedot ja taidot ennakoida ja ehkäistä tulipaloja ja harjoittele alkusammutuskaluston oikeaa käyttöä.

Järjestämme Suomen Palopäällystöliiton ja SPEK:n konseptoimia AS 1 –alkusammutuskoulutuksia. Kaksi tuntia kestävä koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että käytännön harjoituksia.

AS 1-koulutetut henkilöt osaavat tunnistaa ympäristön paloriskejä, ymmärtävät alkusammutustaitojen merkityksen tulipalotilanteissa ja osaavat turvallisesti käyttää vähintään sammutuspeitettä ja käsisammutinta.

Koulutus soveltuu sekä yrityksille että yksityisille henkilöille. Koulutuskonseptin tavoitteena on laajentaa alkusammuttamisen osaaminen kansalaistaidoksi ja osaksi yritysturvallisuutta.

Koulutuksen suorittaneet liitetään SPEK:n alkusammutusrekisteriin ja saavat koulutuspäivästä viisi vuotta voimassa olevan alkusammutuskortin.

Back To Top