skip to Main Content

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

Sijaintipaikkaan sopiva, oikean tehoinen ja toimiva sammutin on hyvän paloturvallisuuden lähtökohta. Huolehdimme tarkastuksessamme, että sammuttimesi vastaa vaatimuksia ja se toimii aina tilanteen vaatiessa.

Isommat sammutinerät tarkastamme ja huollamme asiakkaan kiinteistössä.  Yksittäiset sammuttimet ja pienemmät sammutinserät tarkastamme ja huollamme liikkeessämme.

Käsisammuttimien tarkastusväli

Vuoden välein,

kun sammutinta säilytetään alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle, pakkaselle tai lämpötilojen vaihtelulle. (esim. veneet, ajoneuvot, kylmät varastot, teollisuudessa runkotärinälle alttiit paikat, trukit, viljakuivaamot)

Kahden vuoden välein,

 – kun säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä tiloissa ilman kuntoon vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi tärinä ja pakkanen.

Epäselvissä tapauksessa tarkastusvälin ratkaisee kunnan pelastusviranomainen. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta. EI OSTOPÄIVÄSTÄ!)

Käsisammuttimen huoltoväli

Käsisammutin tulee huoltaa jokainen pienenkin käytön/kokeilun jälkeen tai muulloinkin kun tarkastus antaa siihen aihetta. Kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainitun huoltovälin mukaan.

Enimmäishuoltovälit ovat: nestesammutin 5-vuotta,  muut 10-vuotta.

Säädösten tai viranomaisten määräämän käsisammuttimen omistajalla/haltijalla on velvollisuus tarkastuttaa sammutin sis.as.ministeriön käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta antaman asetuksen (917/2005) mukaisesti.

Tarkastusmerkintä

Huoltomerkintä

Back To Top