skip to Main Content

Keitä olemme

Hyvinkään Sammutinhuolto Oy

Verkkosivustomme osoite on: https://www.hysh.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen. Asiakassuhde katsotaan muodostuneeksi, jos henkilö asioi Hyvinkään Sammutinhuolto Oy:n kanssa, pyytää tarjouksen, tekee tilauksen, ajanvarauksen, ilmoittautuu koulutukseen tai pyytää yhteydenottoa.

Hyvinkään Sammutinhuolto Oy:n kotisivujen kävijöistä kerätään evästeiden avulla tietoa kävijämäärien tilastointitarkoituksessa, asiakkaille kiinnostavan sisällön tarjoamiseksi, markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi ja sivuston toiminnan optimoimiseksi.

Tietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla asiakassuhteen kautta muodostunut Hyvinkään Sammutinhuolto Oy:n oikeutettu etu, asiakkaan tekemä sopimus ja/tai lakisääteinen velvoite. Sähköinen suoramarkkinointi perustuu aina rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Mistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkailta itseltään. Asiakkailta saadaan tietoa mm. eri kanavien kautta tehdyn asioinnin yhteydessä, Hyvinkään Sammutinhuolto Oy:n kotisivuilta lähetetyiden lomakkeiden kautta sekä puhelimitse ja sähköpostin kautta tehdyistä yhteydenotoista. Kotisivujen kävijöistä kerätään tietoa evästeiden avulla.

Mitä tietoja asiakkaista kerätään?

Keräämme asiakkaista asioinnin ja yhteydenpidon kannalta oleelliset tiedot kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut asiakkaan antamat tiedot. Henkilötunnusta emme käsittele yksityishenkilöistä. Asiakkaan asioinnista sisäasiainministeriön palokaluston huoltotoimintaa määrittävän asetuksen mukaisesti teknisistä tiedoista kertyy tapahtumahistoriaa, joka on yhdistettävä yksityishenkilöön. Näitä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme tietoja niin kauan kun se on tarpeellista tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä viimeistään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ellei lainsäädännössä edellytetä pidempää säilytysaikaa. Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi kun asiakkaan viimeisestä asiointikerrasta on kulunut seitsemän vuotta.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ellei laki tai viranomainen toisin määrää.

Tietojen luovuttaminen EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaaminen

Tietoja suojataan useilla menetelmillä kuten palomuureilla, rajoitetuilla käyttöoikeuksilla sekä tilojen vartioinnilla. Hyvinkään Sammutinhuolto Oy sekä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisesti. tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden työtehtävänsä perusteella tarpeen päästä tietoihin. Tietoja käsitellään vain silloin kun se on tarpeen tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:

  • Oikeus vastaanottaa asiakasta koskevat henkilötiedot esim. tietojen tarkastamiseksi tai siirtämiseksi toiseen rekisteriin.
  • Oikeus vaatia asiakasta koskevien virheellisten tietojen korjaamista.
  • Oikeus sallia ja kieltää sähköinen suoramarkkinointi.
  • Oikeus muuttaa muita henkilötietojen käsittelyn suostumuksia.
  • Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä.
  • Oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Hyvinkään Sammutinhuolto Oy

Riihimäenkatu 83, 05880 Hyvinkää

info@hysh.fi

Back To Top