skip to Main Content

Yleisimmin kysytyt kysymykset:

Minkälaisiin paloihin eri sammuttimet soveltuvat?

Sammuttimen paloluokat kertovat soveltuvuuden

Sammuttimen käyttöohje-etikettiin merkityt paloluokat kertovat sen, minkä tyyppisiä paloja sillä voi sammuttaa. Paloluokat on merkitty sammuttimen etikettiin sekä kirjain- että kuvatunnistein. 

 • A – hehkupalot (puu, paperi ja tekstiilit)
 • B – nestepalot (öljy, bensiini ja maalit)
 • C – kaasupalot
 • D – metallipalot
 • F – elintarvikerasvapalot

Jauhesammuttimet

Jauhesammuttimet ovat yleisin sammutintyyppi. ABC-luokituksensa vuoksi se soveltuu lähes kaikkeen sammuttamiseen.
ABC-luokituksen lisäksi on olemassa lähinnä teollisuuden erikoistilanteissa käyttämiä BC-luokan sekä metallipaloihin tarkoitettuja D-luokan jauhesammuttima.

Nestesammuttimet

Nestesammuttimet sammuttavat AB-luokan paloja. Nestesammuttimien etu on kevyempi jälkisiivous kuin jauhesammuttimia käytettäessä. Tämän vuoksi nestesammuttimet soveltuvat hyvin esim. toimistoihin, sairaaloihin, eläinsuojiin ja koteihin. Gloria nestesammuttimet soveltuvat myös sähköpalojen sammuttamiseen ( tarkasta turvaetäisyydet käyttöohje-etiketistä). Kylmissä käyttöolosuhteissa nestesammuttimista on aina hyvä varmistaa niiden alin toimintalämpötila.

Hiilidioksidisammuttimet

Hiilidioksidisammutin soveltuu hyvin palavien nesteiden sammutukseen. Puhtaana kaasuna hiilidioksidi ei sotke ympäristöä ja soveltuu myös sähkölaitteiden sammuttamiseen. Hiilidioksidi on kemiallisesti neutraalia eikä se johda sähköä. Sammutteen teho perustuu hapen syrjäyttämiseen sekä vahvaan jäähdyttämiseen. Hiilidioksidi syrjäyttää voimakkasti happea, joka pitää ottaa huomioon pienissä tiloissa sammutettaessa. Sammute purkautuu n. -75 o C:n lämpötilassa, joten sammuttimella ei tule sammuttaa esim. ihmisen vaatteita.

Elintarvikerasvapalosammuttimet

Elintarvikerasvapaloihin suunnitellut sammuttimet sovelutvat kotikeittiöihin ja jokaiseen ammattikeittiöön, jossa on uppopaistoallas. Nämä F-luokan sammuttimet on suunniteltu estämään rasvan uudelleen syttyminen.

Sammuttimia valittaessa on aina hyvä luottaa ammattilaisen apuun.

Kuinka usein pikapalopostit pitää tarkastaa tai huoltaa?

Suomessa on käytössä noin 100.000 pikapalo- ja palopostia, joiden ylläpitotarkastuksia ja huoltoja on monesti laiminlyöty. Monet palopostiletkut ovat vanhoja ja hauraita, ja venttiilit saattavat olla tukossa, eivätkä todennäköisesti toimisi palon sattuessa.

SFS-EN 671-3 -standardin ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton suojeluohjeen (Palovesiputkistot 1998) mukaan pikapalopostit tulee tarkastaa joka vuosi ja letkut tulee koeponnistaa viiden vuoden välein.

Vastuu pikapalopostien toimintakunnosta on kiinteistön omistajalla/haltijalla.

Mitä sammuttimesta tarkastetaan?

Lainsäädäntö määrittelee käsisammuttimen tarkastuksessa tehtävät toimenpiteet. Sammuttimen tarkastuksessa ei riitä pelkkä kyljen kiillotus tai tarkastustarran liimaus.

Jokaisessa Turvanasi-liikkeessä on TUKESin hyväksymä vastuuhenkilö vastamassa sammuttimien tarkastus- ja huoltotyöstä. Turvanasi-liikkeet tekevät työnsä aina lain vaatimalla tavalla.

Lainsäädäntö määrittelee ja näin me toimimme:

Paineellisesta sammuttimesta tarkastetaan

 • paineastiamerkinnät
 • kokonaispaino
 • painemittarit ja/tai paine
 • jauheen kuohkeus
 • säiliön ulkopuolinen kunto ja etiketti
 • laukaisulaitteen ja sinetin kunto
 • letkun ja/tai suuttimen kunto ( tarvittaessa läpipuhallus)

Ponnepullollisesta sammuttimesta tarkastetaan

 • sammutesäiliö ja paineastiamerkinnät
 • kokonaispaino
 • ponnepullon paineastiamerkinnät
 • ponnepullon paino
 • jauheen kuohkeus
 • laukaisulaitteen sisä-ja ulkopuoliset osat
 • sinetöinti
 • säiliön ulkopuolinen kunto ja etiketti
 • letku ja jauhepistooli
 • tiivisteet

Kuinka usein sammutin pitää tarkastaa tai huoltaa?

Käsisammutinta tarkastettaessa ja huollettaessa on noudatettava kunkin käsisammutinmallin valmistajan tai maahantuojan kirjallisia ohjeita sekä käsisammuttimia koskevia säädöksiä.

Sammuttimien tarkastus

Käsisammuttimen tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla todetaan käsisammuttimen toimintakunto.

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle.

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.

Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

Sammuttimen huolto

Käsisammuttimen huollolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla käsisammutin saatetaan toimintakuntoon.

Nestesammuttimien enimmäishuoltoväli on viisi vuotta. Muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta. Ensimmäisen huollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

Lisäksi käsisammutin on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Käsisammutin on huollettava myös silloin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein.

 

Back To Top