skip to Main Content

Hätä- ja vaaratilanteissa on tärkeää, että rakennuksessa olevat ihmiset pääsevät turvallisesti ja pikaisesti turvaan rakennuksesta. Tätä varten poistumisreittien ja merkintöjen tulee olla kunnossa. Tarkastamme, että poistumistiet ovat tarvittavassa käyttökunnossa aja esteettömiä. Tämän lisäksi lisäämme ja vaihdamme tarvittaessa poistumistie ja muut merkinnät.

Poistumisteiden tarkastus ja merkintä sisältää:

  • nykyisten merkintöjen kunnon, sijainnin ja tarvittavan määrän  tarkistamisen
  • poistumistiereittimerkintöjen, suunnittelun,  päivittämisen ja tarvittaessa lisäämisen
  • poistumisreittien esteettömyyden varmistamisen ja valaistuksen riittävyyden ja toimivuuden tarkistamisen
Back To Top