skip to Main Content

Olemme teollisuuden alueellinen ja valtakunnallinen paloturvakumppani. Varmistamme työntekijöiden ja tuotannon turvallisuuden asentamalla, tarkastamalla ja huoltamalla alan parhaat ja lainmukaiset paloturvatuotteet sekä kouluttamalla henkilöstön.

Turvanasi-palvelusopimukset, laaja ja laadukas tuotevalikoimamme sekä toimintaamme ohjaava ISO 9001:2008 -laatujärjestelmä helpottavat paloturvasta huolehtimista.

Sammutinhuolto ja- tarkastus

Teollisuudessa sammuttimet tulee tarkastaa usein jopa vuoden välein.
Sammuttimet voit tuoda joko suoraan lähimpään Turvanasi-liikkeeseen tai vaihtoehtoisesti tarkastamme sammuttimet toimipaikallasi. Kerro meille kumpi palvelu soveltuu sinulle paremmin.

Poistumisteiden merkintä ja tarkastus

Kriisitilanteessa, esimerkiksi tulipalon tai kaasuvuodon uhatessa, jokainen sekunti on tärkeä. Hyvin merkitty ja oikein suunniteltu poistumistiereitti on tällöin ensiarvoisen tärkeää nopean ja turvallisen poistumisen varmistamiseksi.

Pikapalopostien tarkastus ja huolto

Pikapalopostien kunnossapito on olennainen osa kiinteistön paloturvallisuuden ylläpitoa. Tämä pelastuslain velvoite vain unohtuu käytänössä liian usein. Pikapalopostit tulisi tarkastaa vuoden välein ja huoltaa viiden vuoden välein.

Suosittelemme seuraavia palvelukokonaisuuksia:

Turvanasi Kaikki Kunnossa™ -huoltosopimus

Turvanasi Ikitakuu™ -palvelu

⇐takaisin

Back To Top