skip to Main Content

Varmistamme asuin- ja liikekiinteistöjen sekä muiden toimitilojen turvallisuuden toteuttamalla kuhunkin kohteeseen räätälöidyt, lain vaatimusten mukaiset paloturvallisuusratkaisut.

Sammutinhuolto ja- tarkastus

Kiinteistöissä sammuttimet tulee tarkasta kahden vuoden välein. Poikkeuksena paikat, jossa sammutin on alttiina lämpötilanvaihteluilla tai muutoin rasitukselle.
Sammuttimet voit tuoda joko suoraan lähimpään Turvanasi-liikkeeseen tai vaihtoehtoisesti tarkastamme sammuttimet toimipaikallasi. Kerro meille kumpi palvelu soveltuu sinulle paremmin.

Poistumisteiden merkintä ja tarkastus

Kriisitilanteessa, esimerkiksi tulipalon tai kaasuvuodon uhatessa, jokainen sekunti on tärkeä. Hyvin merkitty ja oikein suunniteltu poistumistiereitti on tällöin ensiarvoisen tärkeää nopean ja turvallisen poistumisen varmistamiseksi.

Pikapalopostien tarkastus ja huolto

Pikapalopostien kunnossapito on olennainen osa kiinteistön paloturvallisuuden ylläpitoa. Tämä pelastuslain velvoite vain unohtuu käytänössä liian usein. Pikapalopostit tulisi tarkastaa vuoden välein ja huoltaa viiden vuoden välein.

Suosittelemme seuraavia palvelukokonaisuuksia:

Turvanasi Kaikki Kunnossa™ -huoltosopimus

Turvanasi Ikitakuu™ -palvelu

 

⇐Takaisin

Back To Top